Img
Za koľko hodín sa moje dieťa naučí plávať?

Hádam najčastejšia otázka, ktorú dostávame od našich budúcich klientov v telefóne :).

Na túto otázku sa však nedá odpovedať presne a v hre je veeeeľmi veľa faktorov ktoré s tým súvisia. Nie, ani keď sme dlhoročný tréneri, nevieme odpovedať presne, ALE…

……v minulom roku (2022) som sa prihlásila na kurz trénera plávania II. kvalifikačného stupňa pod záštitou FTVŠ, aby som si zvýšila svoju odbornosť. Nuž trvalo 1 rok kým sa mi ho podarilo ukončiť a veru nebolo to popri deťoch vôbec jednoduché. Aaaach, však to poznáte. Každopádne aby som sa dostala k jadru veci. Na ukončenie som musela absolvovať vyučovanie v Bratislave, naučiť sa na výstupný test, zdolať ústnu skúšku pred komisiou a to najhlavnejšie, napísať záverečnú prácu v rozsahu 40 strán.

V záverečnej práci som rozoberala (v skratke) fungovanie a efektívnosť našej plaveckej školy aaaa konečne vieme aspoň približne odpovedať na otázku, ktorú ste čítali ako nadpis článku. Naša škola funguje zhruba rok a pol. Za sebou máme zhruba 4 trojmesačné kurzy a cca 100 detí, ktoré prešli našimi rukami. Zistili sme, že na získanie všetkých zručností potrebných na prechod z prípravnej etapy do základnej etapy v intenzite plávania 1x do týždňa a dĺžkou hodiny 60 minút, sú potrebné v priemere dve trojmesačné kurzy plávania. Samozrejme, ako som spomínala vyššie, je to veľmi špecifické. Takto nám to vyšlo po spriemerovaní, čiže realita bola taká (ako Gaussova krivka) že 20% detí sa naučilo všetko potrebné už v prvý kurz, 20% detí sa NEnaučilo všetko potrebné ani za 2 kurzy a 60% detí to zvládlo za 2 kurzy. V ktorej percentuálnej skupine bude práve Vaše dieťa, to už žiaľ dopredu nevieme.

Ďalej som rozposlala našim klientom informačné dotazníky na malý prieskum ohľadom plávania, vody a organizmu všeobecne, kde sme získali tiež celkom pekné a pozitívne čísla. Otázok bolo 5 a dotazníkov dokopy bolo 47:

  1. Má vaše dieťa lepšiu imunitu po začatí kurzu plávania? – 47,8% rodičov odpovedalo áno.
  2. Je vaše dieťa po začatí kurzu menej choré? – 50% rodičov súhlasilo s menšou chorobnosťou svojich detí.
  3. Je vaše dieťa odolnejšie voči chladu? – 50% rodičov zbadalo na svojich deťoch väčšiu odolnosť voči chladu.
  4. Zbadali ste na vašom dieťati pozitívne zmeny v správnom držaní tela? – 50% rodičov zbadalo zmenu.
  5. Zbadali ste na svojom dieťati lepšiu fyzickú kondíciu? – až 71,7% rodičov zbadalo na svojich deťoch lepšiu fyzickú kondíciu.

Rodičia mali na výber odpovede áno, nie, neviem a možno…ak by ste chceli vedieť ako to bolo presne, kontaktujte ma a odpoviem na všetko potrebné :).

V závere by som to zhrnula z pohľadu mojich očí. Musím povedať že vzhľadom k tomu, že fungujeme ešte len jeden rok, máme veľmi pekné výsledky v každom smere. 100% skvelé výsledky nie sú hádam v žiadnej oblasti na ktorú si spomeniete a ak sme reálne naučili 50% detí úplný základ (nebavíme sa ešte o reálnom nácviku plaveckých spôsobov), považujem to za úspech a teším sa na ďalšie roky učenia detí aj seba resp. nás trénerov. Každým rokom sa budeme všetci zlepšovať a dosahovať lepšie a lepšie výsledky :).

Evka Novotná

6.12.2023

img
img