Img
Stanislav Stanko Novotný

Plávaniu sa venujem od svojich siedmych rokov, kedy som začal športovo plávať v prvom Prešovskom plaveckom klube. Športovému plávaniu som sa aktívne venoval takmer 15 rokov. Počas svojej plaveckej kariéry som sa stal rozhodcom plávania 3 kvalifikačnej triedy a v 16-tich aj Plavcom – záchranárom na bazény a otvorené vodné plochy (kval. stupeň Striebro). Tieto certifikáty pravidelne obnovujem a získavam nové zručnosti a vedomosti z daných oblastí.

Učeniu a trénovaniu plávania sa aktívne venujem od svojich 16-tich rokov, kedy som ešte ako plavec v plaveckom klube TJ Slávia PU Prešov doučoval a pripravoval na zápočty študentov z Fakulty športu. To ma oslovilo natoľko, že som danú Fakultu športu v Prešove aj vyštudoval, konkrétne magistra v kombinácii telesná a športová výchova a technická výchova so špecializáciou plávanie. Zároveň som po absolvovaní viacerých školení získal aj licenciu učiteľa a trénera plávania III. Kvalifikačného stupňa, tzn. zameranie na učenie plávania všetkých vek. kategórií a športového plávania s možnosťou súťažiť na oficiálnych súťažiach organizovaných Slovenskou plaveckou federáciou.

Svojou kvalifikáciou patrím medzi akreditovaných športových odborníkov v oblasti plávania, zároveň som zapísaný v registri športových odborníkov vedenom Slovenským športovým portálom, Ministerstvom školstva a Slovenskou plaveckou federáciou.

Počas môjho pôsobenia ako učiteľ telesnej a športovej výchovy v Prešovskom a Košickom kraji na viacerých ZŠ a SŠ som pracoval aj ako športový tréner plávania pre deti a dorast v plaveckom klube ŠKP Prešov, vo viacerých plaveckých školách, viedol som plavecké krúžky s rôznym zameraním, kurzy plávania pre hendikepované deti a deti s iným zdravotným postihnutím, výukové kurzy plávania a vodnej záchrany pre viaceré stredné školy a Fakultu zdravotníctva v Prešove pod záštitou spoločnosti Falck Košice.

Dlhodobo sa venujem individuálnemu plávaniu pre všetky vek. kategórie od 2 rokov. Mojim najstarším klientom bol istý pán vo veku 76 rokov, ktorý sa vyjadril, cit.: ,, Nikdy nie je neskoro naučiť sa niečo nové 😊 .“

Okrem iného som aj certifikovaný inštruktor Moderného Nordic Walkingu, tzv. severskej chôdze s palicami, aktívnym členom asociácie Vodné deti, aktívnym členom Slovenskej plaveckej federácie, aktívnym členom Vodnej záchrannej služby SČK – stupeň STRIEBRO, akreditovaným inštruktorom plávania dojčiat, batoliat a detí predškolského veku.

Medzi moje záľuby patrí okrem plávania turistika, bicykel, volejbal, florbal, futbal, lyžovanie, bežky a rád sa zúčastním  každého športu, pri ktorom je zábava, dobrá nálada a dobrý kolektív.

img